Tweede Kamer verkiezingen

De Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen op Bonaire gehouden. Afgevaardigden voor de Tweede Kamer worden per kieskring gekozen. Bonaire vormt samen met Saba en Sint Eusatius het kieskring 20. In het parlement zitten 150 volksvertegenwoordigers.

Op deze pagina staan de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021.
De definitieve uitslagen en ingevulde Processen Verbaal van de stembureaus kunt u hieronder downloaden. Deze documenten zijn ook op papier in te zien bij de afdeling Burgerzaken.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage van de Tweede Kamerverkiezingen op Bonaire was 22,80%.

Uitslagen per stembureau

Lijst Jong Bonaire Tera Cora Sporthal Rincon Tot.
1. VVD 93 79 165 23 360
2. PVV 33 40 69 5 147
3. CDA 268 172 268 156 864
4. D66 132 86 192 21 431
5. Groenlinks 53 28 66 7 154
6. SP 32 13 27 3 75
7. PVDA 75 73 80 43 271
8. ChristenUnie 42 45 45 21 153
9. PvdD 26 24 66 4 120
10 50PLUS 2 5 8 0 15
11 SGP 4 3 3 0 10
12 DENK 11 12 29 9 61
13 Forum voor Democratie 42 28 56 0 126
14 BIJ1 33 8 34 4 79
15 JA 21 10 8 13 0 31
16 CODE ORANJE 5 4 2 0 11
17 Volt 18 5 16 0 39
18 NIDA 1 0 3 0 4
19 Piratenpartij 1 3 14 0 18
20 LP 2 0 1 1 4
29 U-Buntu 6 3 2 2 13
Totaal 889 639 1.159 299 2.986

Terinzagelegging

De stembureaus leggen in een proces-verbaal N10, de stemtotalen vast van stemming voor de leden van de Tweede Kamer. Deze processen-verbaal zijn openbaar en liggen ter inzage vanaf vrijdagochtend 19 maart 2021. Ook ligt dan gelijktijdig ter inzage de opgaven N11, waarin de totalen van de uitgebrachte stemmen op Bonaire voor genoemde verkiezing is opgenomen. Verder ligt ter inzage een totaaloverzicht waarin de tellingen van de stembureaus zijn opgenomen. Alle documenten kunt u ook inzien op deze pagina.

Processen-verbaal

Processen-verbaal per stembureaus

Hieronder kunt u de processen-verbaal van elk stembureau op Bonaire downloaden:

Live stream

Hieronder kunt u de live uitzending van het definitieve uitslag van de Tweede Kamer verkiezing op Bonaire.