Partisipashon

Kambio di plan i nterno di e Plan di Desaroyo Teritorial Boneiru (ROB)

E Kolegio Ehekutivo di Entidat Publiko di Boneiru ta informá pueblo Boneriano ku for di e dia despues di e publikashon aki, e diseño desishon pa e siguiente kambio di plan interno di e Plan di Desaroyo Teritorial Boneiru (ROB) ta na disposishon di públiko durante 15 dia na e Direktorado di Planifikashon i Desaroyo na Kaya Amsterdam #21:

  • Na e tereno lokalisa banda di Kaya van Eps manera ku ta wordu indika riba e mapa adhunto pa kambio di destinashon di Open Landschap pa Wonen i Groen. E kambio ta tuma luga riba base di artíkulo 40.5.3 ROB.

Pa hasi uso di e posibilidat aki bo par mèldu na ofisina di e departamento di Maneho i Proyekto di e Direktorado di Planifikashon i Desaroyo na Kaya Amsterdam 21 (ariba Akkermans) na Boneiru. Tambe e diseño desishon lo ta disponibel digital riba wepsait www.bonaire-ro.nl.

Durante e término di disposishon na públiko, tur hende tin e oportunidat pa apelá kontra e kambio di plan interno aki na Kolegio Ehekutivo di Entidat Publiko di Boneiru. Kehonan mester wòrdu manda den e forma di un karta, motiva, ku nòmber i adres, dirigí na Kolegio Ehekutivo di Entidat Publiko di Boneiru.