Konstrukshon - Lista di chekeo

Bij de aanvraag van bouwvergunningen dienen de volgende minimale eisen aan bescheiden te worden ingediend:

Tekeningen dienen d.m.v. een CAD-programma te worden vervaardigd. Bij de vergunningaanvraag mede indienen een soft-copy in Pdf-formaat. In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 zullen nog hard copies worden geaccepteerd, vanaf 1 april 2021 slechts de soft- copy (via memory stick)  aan te leveren of via de website. Van de architect cq. tekenaar dient het CRIB- nummer (evt. KvK- nummer) aan gegeven te worden.

Indien de bouwwijze daartoe aanleiding geeft statische-/ constructieve berekeningen op de computer te verwerken. In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 zullen nog hard copies worden geaccepteerd, vanaf 1 april 2021 slechts de soft- copy (via memory stick)  aan te leveren of via de website Van de constructeur dient  het Belasting vast nummer (evt. KvK- nummer) aan gegeven te worden.

Het bladformaat dient volledig A1-formaat te zijn. En minimaal 3x ingedient te worden.  

Technische tekeningen worden zigzag gevouwen zodat een A4- formaat ontstaat, met het tekeningen hoofd en de legenda zichtbaar op de voorkant.

Het tekenhoofd dient minimaal te bevatten:

 • Projectbenaming;
 • Opdrachtgever;
 • Onderwerp (tekeningsoort);
 • Schaal (de hoofdschaal bij gebruik van meerdere schalen op een blad) afwijkende schalen bij het stuknummer. Reproductie op kleiner formaat is slechts voor situatie- en overzicht tekeningen toegestaan, hierbij moet de schaal duidelijk worden vermeld.
 • Datum van vervaardiging/ wijziging / uitgifte van de tekeningen;
 • Tekening- en eventueel projectnummer;
 • Informatie over de vervaardiger, voluit zonder afkorting (naam/ adres/ telefoon nummer)

1 Situatietekening

 • Naam woongebied
 • Kadastrale gegevens, sectie / nummers / kavelnummers Noordpijl
 • Bestrating
 • Woningtype en entrees
 • Wegen, paden, taluds, sloten, waterpartij Erfgrens
 • Kapvorm/ kaprand

2 Plattegronden

 • Maatvoering:
  -casco met stramien
  -binnenwanden en openingen
  -meterkast Benaming/functies vertrekken
 • Oppervlaktes
 • Peilmaten
 • Plaats doorsneden
 • Renvooi met materialen en installaties Inrichting keuken, toilet en badkamer Plaats tegelwerk
 • Verlaagde plafonds/ verhoogde plafonds Trap, leuning looprichting
 • Traphek + leuningen, korte omschrijving! Afmeting trapgatsparing
 • Riolering, leidingverloop
 • Leidingschachten en –kokers, mechanische ventilatie HWA
 • Constructie (kolommen, balken etc.)
 • Draairichtingen deuren Brandwerende deuren Terrasschermen/-tegels Brandcompartimentering Materialen/arceringen

3 Doorsnede

 • Maatvoering:
  -stramien
  -constructie
  -dakhelling, dak t.o.v. stramienen
  -dakramen
 • Peilmaten: maaiveld, fundering, vloeren en dak Plaats details, eventueel in aparte tekeningen Afwerking tegelwerk
 • HWA en goten Materialen/arceringen

4 Gevels

 • Materialen/arceringen
 • Plaats details, eventueel in aparte tekeningen Kozijnen
 • Draairichting ramen en deuren
 • Dakramen HWA en goten
 • Hekwerken/doorvalbeveiliging

5 Details

 • Maatvoering, o.a. ten opzichte van stramienlijnen Peilmaten
 • Materialen
 • Omschrijving/opmerkingen
 • Overzicht details

6 Statische berekeningen bij complexe bouw / 3 bouwlagen of hoger Betonconsructie

 • Toegepaste voorschriften aangeven
 • Toegepaste materialen aangeven
 • Ontwerpgegevens
 • Belastingcombinaties
 • Geometrie - gebouw en belasting
 • Inwendige krachten: M,N, D-lijnen
 • Vloeren
 • Balken
 • Kolommen
 • Fundering
 • Staalconstructie- Balken, kolommen etc.    
 • Houtconstructie: Balken en kolommen etc

7 Kleurenschema

 • Alle kleuren van de zichtbare bouwdelen/onderdelen buiten idem binnen

8 Renvooi

 • Verklaring van alle gebruikte symbolen, afkortingen, materialen

9 Het tekenhoofd dient minimaal te bevatten

 • Projectbenaming;
 • Opdrachtgever;
 • Onderwerp (tekeningsoort);
 • Schaal;
 • Datum van vervaardiging/ wijziging / uitgifte van de tekeningen;
 • Tekening- en eventueel projectnummer;
 • Informatie vervaardiger (naam/ adres/ telefoon nummer).

A - Bestektekeningen schaal

 • A.1 Overzicht tekening: aanduiding van de locatie perceel: (Afdeling-Sectie-nummer) met Google earth image van de omgeving 1: 200/ 1:500
 • A.2 Situatie tekening, met duidelijke vermelding van de betreffende straatnaam en huisnummer 1: 200/ 1:500
 • A.3 Funderingsplan (overzicht) 1: 100
 • A.4 Rioleringsplan 1:100
 • A.5 Plattegronden (overzicht) 1:100
 • A.6 Balklagen/ Vloerplan (overzicht) 1:100
 • A.7 Principe (hoofd-) doorsnede 1:100
 • A.8 Gevels/ aanzichten 1:100

B - Constructietekeningen schaal

 • B.1 Balklaag (beton/ hout/ staal) 1:100
 • B.2 Kolommenplan (beton/ hout/ staal) 1:100
 • B.3 Kapplan (beton/ hout / staal) 1:100
 • B.4 Fundering details 1:100
 • B.5 Vloeren (beton/ hout) 1:100
 • B.6 Balken & doorsneden 1:100
 • B.7 Balkaansluiting, ravelingen; 1:100
 • B.8 Spanten (hoofd- en bijspanten/ halfspanten) 1:100
 • B.9 Kapdetails : nok-, hoek- en kilkepers, aansluitingen op wanden en andere dragende delen 1:100

C - Werktekeningen schaal

 • C.1 Kozijnverzamelstaat & principe- aansluitdetails 1:20
 • C.2 Traptekeningen en principe details 1:100/1:20
 • C.3 Bijzondere constructie en bouwelementen 1:100

Note: Alle detail dienen in minimaal schaal 1: 20 of 1:10 te worden gepresenteerd.