Voortgangs rapportage

Voortgang Bestuursakkoord Bonaire

7e Voortgangsrapport 2021

De voortgang op het Bestuursakkoord Bonaire wordt besproken in het voortgangsoverleg. In dit rapport wordt in grote lijnen kort beschreven hoe de voortgang de afgelopen maanden (16 feb t/m 29 juni 2021) is verlopen en wordt vooruitgeblikt op de komende maanden. Dit document wordt elke 4 maanden geüpdatet, voorafgaand aan het voortgangsoverleg.

To top