Heeft u vuurwerk gekocht voor verkoop of voor professioneel gebruik? Voordat u start met verkoop van professioneel- en consumenten vuurwerk én voor het vervoeren van vuurwerk moet u altijd een melding doen. Gebruik de online formulieren:

Ik wil een melding doen verkoop, voorhanden hebben, in voorraad hebben en ter beschikking stellen van consumenten vuurwerk

Ik wil een melding doen van het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk

Ik wil een melding doen van het vervoer van vuurwerk

Ik wil een evenementenvergunning aanvragen