Terms of reference

Een 'Terms of Reference' is een opdracht omschrijving, ookwel een TOR genaamd.

Op deze pagina vindt u in overzicht 'Terms of Reference' zoals gepubliceerd door het openbaar lichaam Bonaire.