Speelvergunningsrecht

Casino’s hebben een vergunning van het OLB nodig om onder voorwaarden kansspelen uit te baten in speciaal daarvoor bestemde ruimtes in hotels. De vergunning is persoonlijk, het kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De houder van de vergunning moet per kwartaal aangifte doen van het speelvergunningsrecht. Het tarief van het speelvergunningsrecht is 1,5% van het brutobedrag van de inkomsten van de houder van de vergunning. Het speelvergunningsrecht moet betaald worden op uiterlijk de 15e na afloop van ieder kwartaal. De aangifte en het betalingsbewijs moeten naar  belasting-olb@bonairegov.com worden gemaild.