Workshops Beschermingscode BES en Verwaarlozing voor medewerkers van SGB

De Beschermingscode treedt per 1 januari 2024 in werking.

Medewerkers van het SGB hebben deelgenomen aan workshops over het signaleren van verwaarlozing van kinderen en de verplichte Beschermingscode (Kodigo di Protekshon).
De workshops vonden plaats tijdens Dia di SGB op 19 mei 2023 en zijn gegeven door trainers huiselijk geweld en kindermishandeling van het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van VWS.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling met grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Signaleren is willen, durven en kunnen zien en bespreekbaar maken van de signalen van verwaarlozing. In een interactieve workshop samen met storyteller Archell Thompson zijn de deelnemers met elkaar over dit onderwerp in gesprek geweest.

De Beschermingscode treedt per 1 januari 2024 in werking. Ketenpartners zijn wettelijk verplicht hiermee te werken en dus ook de scholen. Zo moeten alle organisaties een implementatieplan voor de uitvoering van deze Beschermingscode maken. Hierbij kunnen ze worden geholpen door deskundigen en worden trainingen aangeboden. In de workshop zijn de deelnemers meegenomen in de te volgen stappen en is besproken wat er nodig is op de scholen om deze code te implementeren. Kijk voor meer informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling op www.bonairegov.com bij campagnes onder “Tei P’abo”.