Workshop Eu-fondsen voor Caribische delen koninkrijk om gezamenlijk kansen te benutten.

Als speciaal gezant kan ik nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking en ontwikkeling aanboren.

Van dinsdag 18 April tot en met donderdag 20 april nemen een aantal afgevaardigden van alle zes de eilanden van Caribische delen Koninkrijk deel aan de Workshop EU-fondsen voor landen en gebieden overzee (LGO). Deze workshop heeft het doel dat de Caribische delen koninkrijk gezamenlijk meer en beter optrekken richting de Europese Unie ten aanzien van mogelijke fondsen voor de eilanden. Tijdens de workshop wordt er gewerkt aan een  plan van aanpak hoe de eilanden en Nederland samen kunnen optrekken richting de Europese Unie voor fondsenwerving.

Het belang van de samenwerking werd onderschreven door de aanwezigheid van Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mw. Alexandra van Huffelen en Edison Rijna als speciaal gezant van de BES eilanden voor de EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika. Dinsdag is de eerste dag van de oud-gezaghebber in deze rol.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Zowel bij de Europese Unie als de Verenigde Naties zijn er veel mogelijkheden en kansen voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Denk bijvoorbeeld aan het benutten van subsidies en het verkennen van mogelijkheden die EU fondsen, de fondsen bij de VN, maar ook het Latijns Amerikaanse achterland bieden aan Caribisch Nederland. Om deze kansen te benutten is er vooral tijd en capaciteit nodig in het opbouwen van een goed netwerk.

Met speciaal gezant Edison Rijna, die aantoonbaar de juiste ervaring en expertise met zich meebrengt, en de gezamenlijke output vanuit de workshop is er een goede basis gelegd om gezamenlijk de kansen en mogelijkheden die er liggen beter een effectiever te benutten.”

Speciaal gezant Rijna vervolgt: "Vanuit mijn rol als speciaal gezant voor de BES-eilanden kan ik nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking en ontwikkeling aanboren. Vanwege onze relatie met de EU liggen er veel kansen om te benutten. Deze workshop is dan ook een belangrijke stap om als eilanden en Nederland gezamenlijk meer en beter op te trekken richting de EU. Ik kijk uit naar de uitkomsten van deze workshop en neem dit mee in de plannen voor de verdere invulling van mijn functie."

Tijdens de workshop worden er ook presentaties gegeven door de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, het regionale kantoor van de EU in Guyana en van de EU in Brussel zelf.