Wij willen bos!

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag van de Bossen. Dit jaar is het thema ‘Bossen en gezondheid’.

Bossen dragen veel bij aan onze gezondheid. Ze zuiveren het water, zuiveren de lucht, vangen koolstof op om klimaatverandering tegen te gaan en verbeteren ons welzijn. Bovendien geven bomen schaduw en hebben ze een positieve invloed op het lokale klimaat. Het is aan ons om deze kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

De slogans: “It’s in our nature” (TCB) en “Nos ta biba di naturalesa” (OLB + partners) zeggen veel over de identiteit van ons eiland. Bossen vormen een belangrijk deel hiervan.

Bonaire heeft droge tropische bossen en mangrovebossen. Wetenschappers beoordelen de toekomst van de droog tropische bossen van ons eiland als zeer ongunstig. Dat wordt veroorzaakt door de toenemende verstedelijking door de groei van de bevolking en het toerisme. De begrazing door geiten, ezels en varkens speelt ook een belangrijke rol.

Gelukkig worden er maatregelen genomen om de achteruitgang tegen te gaan. Zo zijn enkele jaren geleden herbebossingsprojecten uitgevoerd en worden nieuwe projecten gepland. Een lokale boomkwekerij, Tera Barra, kweekt daarom duizenden inheemse bomen die straks op het eiland kunnen worden uitgeplant. In het Washington-Slagbaai National Park voert STINAPA  een programma uit om de grazers te verwijderen.

Mangrovebossen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering omdat ze relatief veel CO2 uit de lucht halen en het land beschermen bij tropische stormen. Maar ook onze mangrovebossen staan onder druk door toenemende bebouwing, vervuiling en erosie als gevolg van geitenvraat.

STINAPA en de Mangrove Maniacs proberen de erosie tegen te gaan door herbebossing. Ook verbeteren ze de watercirculatie in de mangrovebossen door kanalen te hakken en te graven. Langs de kust worden nieuwe mangrovebomen aangeplant voor kustverdediging.  

De projecten voor het behoud van onze bossen worden opgesteld en uitgevoerd door de lokale overheid samen met lokale organisaties. De uitvoering van de projecten wordt betaald door het Rijk. Gezonde bossen dragen bij aan gezonde mensen!