Werkzaamheden aan wegen gaan door

Momenteel zijn de werkzaamheden van fase drie aan de Kaya Neerlandia van start gegaan.

De herstelwerkzaamheden aan verschillende straten op Bonaire worden voortgezet. Dit is onderdeel van het pilotproject structureel onderhoud van wegen. De directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire voert de herstelprojecten van wegen uit conform het plan voor 2022.

Momenteel zijn de werkzaamheden van fase drie aan de Kaya Neerlandia van start gegaan. In december 2021 werd fase twee afgerond. Fase drie gaat twee maanden duren. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in de eerste week van april beëindigd worden om daarna te beginnen met fase vier, het gedeelte tegenover de benzinepomp. Een verzoek gaat uit naar weggebruikers om rekening te houden met de werkzaamheden die aldaar plaatsvinden.