Werkzaamheden aan Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2023 beëindigd

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft een cruciaal besluit genomen betreffende het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2023.

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft een cruciaal besluit genomen betreffende het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2023. Na zorgvuldige overwegingen is besloten de werkzaamheden aan het concept voorontwerp te beëindigen, conform het bestuursprogramma 2023-2027.

Concreet betekent dit dat er gestart wordt met een nieuw Ruimtelijke Ontwikkelingsplan zodra de basis op orde is. Tot die tijd blijft het ROB2010 van toepassing op de lopende en nieuwe aanvragen.

Het besluit is gebaseerd op diverse overwegingen:

  • Afgestemde Ruimtelijke Koers: Voorafgaand aan verdere stappen is het essentieel om een afgestemde ruimtelijke koers te bepalen, waarin wordt vastgesteld waar welke ontwikkelingen plaatsvinden.
  • Bevolkingsgroei: Een weloverwogen keuze moet worden gemaakt over de gewenste omvang van de bevolkingsgroei op het eiland.
  • Niet goedgekeurd Ontwikkelingsprogramma: Het ter consultatie gelegde Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma BES is nog niet goedgekeurd, waardoor verdere stappen niet opportuun zijn.
  • Inventarisaties: Voorafgaand aan het opstellen van het plan zijn inventarisaties nodig, zoals het bepalen van het type en aantal benodigde woningen, sociaal maatschappelijke voorzieningen (denk aan oa kinderopvang etc.), waterbeheer en infrastructuur.
  • Strategische Milieu Beoordeling: Een Strategische Milieu Beoordeling is cruciaal en vormt een startvoorwaarde voor het nieuwe plan, met het oog op duurzaamheid en milieubescherming.
  • Afstemming met Ontwikkelingsprogramma BES: Het concept voorontwerp staat meer verstedelijking toe dan het huidige plan, wat niet overeenkomt met het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma BES.

Behoud van ROB 2010: Totdat er een nieuw plan is, blijft het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010 van kracht. Het Bestuurscollege benadrukt dat de huidige situatie geen voorbereidingsbesluit vereist, aangezien het huidige plan nog steeds adequaat is. De schijnbare behoefte aan ROB 2023 komt voort uit een gebrek aan effectieve uitvoering, toezicht en handhaving (VTH) binnen het bestaande kader.