Werkbezoek staatssecretaris van Huffelen aan Bonaire

De afgelopen drie dagen is er aandacht besteed aan armoede, woningbouw, economie en digitalisering.

De Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering mevrouw Van Huffelen heeft tijdens haar werkbezoek op Bonaire verschillende plaatsen bezocht en gesprekken gevoerd. De rondgang bestond uit kennismaking met de Eilandsraad en het Bestuurscollege en bezoeken aan diverse diensten en projecten van het openbaar lichaam Bonaire.

De afgelopen drie dagen is er aandacht besteed aan armoede, woningbouw, economie en digitalisering. Door onder andere een bezoek te brengen aan Stichting Voedselbank Bonaire, Bureau RIEC Caribisch Nederland, Centraal Dialoog Bonaire, Workshop EU-fondsen voor landen en gebieden overzee (LGO), LVV, Biblioteka Públiko en het Call Center OLB.

Daarbij is er gekeken en geluisterd naar de uitdagingen die er zijn en hoe daaraan wordt gewerkt. Zoals het bezoek aan Fundashon Cas Bonairiano waar er is gesproken over de planning en bouw van nieuwe woonwijken met betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen op Bonaire om de woningkrapte tegen te gaan. En het bezoek aan de Stichting Voedselbank Bonaire met een ontmoeting met de directeur en de vele vrijwilligers die zich elke dag inzetten om een voedzame maaltijd toegankelijk te maken voor diegenen die zich dat niet kunnen veroorloven. En het gesprek met (boeren)bedrijven in de agrarische sector bij LVV voor economische ontwikkeling van voedselproductie op het eiland om afhankelijkheid van import terug te dringen.

Kortom dagen die moeten bijdragen aan bewustwording van wat er op Bonaire speelt en er meer begrip ontstaat binnen de Nederlands overheid voor wat er nodig is op Bonaire en wat Bonaire heeft bewerkstelligd tot dusver in de afgelopen jaren.

“Dit laatste werkbezoek laat me met gepaste trots terugkijken op de afgelopen jaren en geïnspireerd vooruitkijken naar de toekomst. Hoewel dit mijn laatste werkbezoek was als gezaghebber, was dit zeker niet het laatste werkbezoek van mijn carrière. In mijn nieuwe rol als Speciaal Gezant CN wil ik de toegang verbeteren tot fondsen van de Europese Unie (EU) en Verenigde Naties (VN), om zo de welvaart te vergroten en de economische basis te verbreden. Zo hoop ik de verschillende initiatieven op Bonaire te versnellen en te versterken, zoals bijvoorbeeld de projecten en diensten die we tijdens dit werkbezoek bekeken.”