Vuurwerk afsteken tijdens oud & nieuw toegestaan

Vanaf 31 december 2021 tot en met 1 januari 2022 is het afsteken van vuurwerk toegestaan.

De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat in verband met de jaarwisseling door hem vanaf 31 december 2021 tot en met 1 januari 2022, algehele ontheffing wordt verleend van het verbod om vuurwerk af te steken zoals bepaald in artikel 31 sub b van de Algemene Politie Keur van Bonaire.

Voor het afsteken van vuurwerk buiten bovengenoemde periode en voor het afsteken van "groot vuurwerk, zoals pagara's, is een vergunning vereist.

Het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250m. van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden.
Het is ook niet toegestaan om vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en licht ontbrandbare stoffen.

Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat mag niet geschieden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer. Ondanks deze algemene ontheffing blijft iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen.

Om schade en ongevallen te vermijden doet de gezaghebber een beroep op een ieder om bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. Zoals het bewaren van de nodige afstand bij het afsteken en het vuurwerk slechts af te steken zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en in geen geval vuurwerk te gooien naar personen of dieren.