Voortzetting herstelwerkzaamheden aan verschillende wegen

De tweede fase is in de tweede helft van januari begonnen en deze zal in de tweede helft van maart afgerond worden.

De werkzaamheden op Seru Largu zijn bijna achter de rug. Binnenkort wordt diabaas in de bermen gestort en worden er vangrails geplaatst om de veiligheid van de gebruikers van Seru Largu te garanderen.

Het herstel van de Kaya Cornelis D Crestian in Rincon vindt in verschillende fasen plaats. De eerste fase werd vorig jaar afgerond. Met de tweede fase is in de tweede helft van januari begonnen en deze zal in de tweede helft van maart afgerond worden.

De herstelwerkzaamheden aan de Kaya Platina in de wijk Nawati in Nort’i Saliña zijn in de tweede week van januari voortgezet. Ook deze werkzaamheden bestaan uit twee fasen vanwege onder andere de geplande sanering van de waterleidingbuizen. In nauwe samenwerking met de nutsbedrijven verlopen de werkzaamheden volgens planning. Eind mei wordt dit project afgerond.