Voordrachten voor koninklijke onderscheidingen moeten uit de samenleving komen

Jaarlijks doen de commissieleden zelf een onderzoek zodat ook inwoners van Bonaire op de lijst komen van personen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen.

Kralendijk – De Commissie Koninklijke Onderscheiding werkt aan de documenten om een aantal inwoners voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding voor het jaar 2022. Jaarlijks doen de commissieleden zelf een onderzoek zodat ook inwoners van Bonaire op de lijst komen van personen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Het spreekt vanzelf dat wij niet op de hoogte kunnen zijn van alle mensen die bijzondere werkzaamheden verrichten in de gemeenschap. Het is daarom heel essentieel dat ieder van ons aandacht besteedt aan wat elk één doet in onze samenleving. Overal op Bonaire zijn er personen die veel van henzelf geven aan de samenleving. In de meeste gevallen doen ze dit op een manier die niet zichtbaar is voor andere mensen. Het is goed als wij deze mensen voor het voetlicht kunnen brengen. Kent u zo’n persoon en vindt u dat hij/zij een publiekelijke erkenning verdient?  De meest waardevolle erkenning is een onderscheiding van het rijk. Een onderscheiding is een symbool van erkenning die gegeven wordt aan een persoon voor zijn persoonlijke bijdrage aan of een buitengewone prestatie voor de gemeenschap.

Iedereen kan een kandidaat voordragen om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding. Om een voorstel in te dienen moet een formulier ingevuld worden met een motivatie waarom die persoon in aanmerking moet komen voor een onderscheiding. Behalve de motivatie moeten ook de gegevens van de persoon en referenties ingevuld worden. Het verzoek komt binnen bij de Commissie Koninklijke Onderscheiding die bestaat uit  Lucia Anthony,  Jeaninne Wong Loi Sing,  Mary Tjin Asjoe en Ada de Palm. Zij maken de documenten verder in orde en doen een eerste onderzoek om te kijken of de voordracht voldoet aan de criteria.

Wanneer ze daarmee klaar zijn, worden de voordrachten aan de gezaghebber overhandigd die een advies geeft. Als het advies positief is kan een voorstel gedaan worden voor de graad van de onderscheiding. Ten slotte geeft de rijksvertegenwoordiger een eindantwoord. De voordrachten die de rijksvertegenwoordiger ontvangt gaan naar een onafhankelijke commissie van 5 personen (het Kapittel voor de Civiele Orden) die gaat kijken of de voordracht voldoet aan het reglement van orde en de commisie brengt advies uit aan de minister. Degene die  een voordracht doet moet geduld hebben. Het kan enkele maanden duren voordat alles klaar is. Het is belangrijk om de documenten op tijd in te dienen zodat de informatie tijdig verwerkt kan worden. Per 1 september moeten de voordrachten in handen van de gezaghebber zijn. Het is daarom belangrijk om de voorstellen niet later dan 15 juli 2021 in te dienen zodat ook het openbaar lichaam additionele informatie kan aanvragen die ze nodig hebben zoals een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een onderscheiding? Als iemand vrijwilligerswerk doet waarbij het doel bijvoorbeeld is om de ander zich goed te laten voelen. Als er een persoonlijke of speciale bijdrage is aan de samenleving. Dat kan bij vrijwilligerswerk maar ook bij betaald werk. Vrijwilligers die 15 jaar lang of langer onvermoeibaar een bijdrage leveren aan een organisatie op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, kunst, religie, natuur of de openbare orde kunnen een onderscheiding krijgen. Iemand die een uitzonderlijke prestatie levert op zijn/haar werk kan ook in aanmerking komen voor een onderscheiding. Belangrijk is dat het werk dat de persoon verricht heeft, ten goede is gekomen aan de gemeenschap. Het moet dus niet alleen relevant zijn voor de organisatie waarvoor de persoon werkt, maar ook voor de samenleving.

Kent u iemand die u zou willen voordragen voor een onderscheiding? Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw Jeaninne Wong Loi Sing op 786 8549, mw Ada de Palm op 777 1149, mw Mary Tjin Asjoe op 527 3292  of mw Lucia Anthony op 777 4202. U kunt ook een mail sturen naar decoratiecommissiebonaire@gmail.com.