Verlichting voor Eilandskinderen en langere geldigheid Toeristenbelasting

Deze wijzigingen treden reeds per 1 juli in werking.

Op dinsdagavond 11 juni heeft de Eilandsraad unaniem ingestemd met de eerste drie voorgestelde wijzigingen in de Verordening Toeristenbelasting 2022. Deze wijzigingen treden reeds per 1 juli in werking, zodat met name de Eilandskinderen deze zomervakantie kunnen profiteren van een lastenverlichting.

Evaluatierapport
De wijzigingen zijn in oktober 2023 voorgesteld vanuit een evaluatiecommissie welke was samengesteld uit diverse vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), waaronder financiele, juridische en economische experts, en toonaangevende (toeristische) belanghebbenden zoals TCB, BONHATA en de IND. In de evaluatie zijn de evaluatiepunten van 2022 meegenomen, maar ook een grondige beoordeling van alle bezwaren en opmerkingen van belanghebbenden. Efficiënte uitvoerbaarheid is in het voorstel een belangrijk criterium geweest, maar het belastingstelsel moet ook rechtvaardig en doordacht zijn.

Drie wijzigingen treden per 1 juli in werking
De eerste drie aangenomen wijzigingen zijn tussentijdse wijzigingen vooruitlopend op de algehele herziening van de Toeristenbelasting waar op langere termijn naar wordt toegewerkt. Deze drie wijzigingen worden per 1 juli ingevoerd en zijn:

  1. Een verlaagd tarief van $10 voor eilandskinderen die niet op Bonaire wonen
  2. Een vrijstelling voor alle Bonairiaanse studenten die voltijds in het buitenland studeren
  3. Een verlengde geldigheid van de belasting tot één maand.

De overige wijzigingen worden de komende maanden verder uitgewerkt naar uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid. De ingangsdatum van deze wijzigingen zal per eilandsbesluit worden bepaald.

Online aangifte proces
Vanaf 30 juni zijn de wijzigingen online zichtbaar en kan door die doelgroepen de aangifte gedaan worden voor aankomsten vanaf 1 juli. Voor alle reeds bestaande doelgroepen is het vanaf 7 dagen voor aankomst mogelijk om online je toegangs-QR-code te krijgen via de officiële website https://tourismtax.bonairegov.com van het Openbaar Lichaam Bonaire. Let op dat uw aangifte op deze website doet en pas op voor ‘re-sellers’ websites die veel geld vragen voor hun service. Betaal nooit meer dan US$ 75. Tijdens de aangifte worden de benodigde bewijsdocumenten aangegeven die nodig zijn om voor een verlaagd tarief of vrijstelling in aanmerking te komen. Deze documenten worden bij aankomst gecontroleerd. Als de bewijsdocumenten niet voldoen, moet het volledige bedrag betaald worden.

Gevoel van rechtvaardigheid
“Er heerste een groot gevoel van onrechtvaardigheid onder de Eilandskinderen dat zij, als zij buiten de voormalige Nederlandse Antillen wonen, het volle tarief van $ 75 moesten betalen om naar huis te komen en opnieuw als ze tijdens hun bezoek familie op de andere eilanden wilden bezoeken”, geeft Gedeputeerde Abraham aan. “Wij hopen dat met deze wijzigingen het gevoel van rechtvaardigheid weer terug is.”

Meer informatie
Rond 20 juni is er meer informatie over de nieuwe wijzigingen en de benodigde bewijsstukken te vinden op www.bonairegov.com