Vergadering vaste commissie ruimte en ontwikkeling

Er vindt een vaste commissievergadering plaats op woensdag 12 januari 2022 om 16.00 uur