Vergadering tussen Eilandsraad, Bestuurscollege en Griffier

Onlangs hebben de medewerkers van de bureaus van de gedeputeerden deelgenomen aan een informatieve sessie bij de eilandsgriffier.

Onlangs hebben de medewerkers van de bureaus van de gedeputeerden deelgenomen aan een informatieve sessie bij de eilandsgriffier. Tijdens deze samenkomst heeft de griffier uitgelegd hoe bij hem de processen verlopen. De medewerkers van de bureaus van de gedeputeerden hebben op hun beurt ook uitleg gegeven over hoe bij hun de processen verlopen. Ook de verschillen tussen de twee organen, i.c. de Eilandsraad en het Bestuurscollege, kwamen aan de orde. Het centrale punt is dat elk in hun eigen rol de bevolking zo efficiënt mogelijk van dienst is. Om positieve resultaten te bereiken werd gezamenlijk afgesproken op welke manier ze elkaar bij kunnen staan voor een beter begrip en daarmee een betere samenwerking.