Tijdelijke verhoging kleinhandelsprijs lokale kippeneieren

Na 3 maanden zal deze tijdelijke maatregel worden geëvalueerd.

De huidige prijzen voor kippeneieren dateren uit 2017 (EB van 1 maart 2017, no.5 (AB 2017, no.4 archief # 2017002518). De eierproducenten hebben in het eerste kwartaal 2022 verzocht om de klein- en groothandelsprijzen van de lokaal geproduceerde kippeneieren aan de passen. In de verzoeken wordt aangegeven dat de meeste grondstofprijzen voor het produceren van kippeneieren enorm zijn gestegen en maandelijks zullen blijven stijgen. Het betreffen voornamelijk de prijzen voor kippenvoer, kuikens, eierenverpakking en transportkosten. De lokale eierproducenten hebben aangegeven niet in staat te zijn om een greep te hebben in de huidige prijsontwikkelingen, i.e. prijsstijging van de productiemiddelen, in het bijzonder vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijging van de prijs voor kippenvoer als direct gevolg hiervan.

Teneinde het lokale productieproces kostendekkend te houden en de prijzen voor kippeneieren betaalbaar te houden voor de consument heeft het Bestuurscollege besloten om de kleinhandelsprijs voor lokaal geproduceerde per 16 mei 2022 tijdelijk met 75 cent te verhogen. Na 3 maanden zal deze tijdelijke maatregel worden geëvalueerd. Gedurende deze periode hoopt het OLB een volledig zicht te verkrijgen op het kostenverloop van de eierproductie in de periode 2017 tot en met 2021. De kleinhandelsprijs voor geïmporteerde eieren blijft ongewijzigd.

Per 16 mei 2022 gelden de volgende verkoopprijzen ( zie geralateerd bestand hieronder):

Op Bonaire geproduceerde kippeneieren met een gewicht van 730 gram of meer Op Bonaire geproduceerde kippeneieren met een gewicht van minder dan 730 gram 
 Per dozijn Per dozijn
Nieuwe GHP$ 3,34Nieuwe GHP$ 3,20
Nieuwe KHP$ 3,53Nieuwe KHP$ 3,38
    
Niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren met een gewicht van 730 gram of meer Niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren met een gewicht van minder dan 730 gram 
 Per dozijn Per dozijn
GHP$ 1,30GHP$ 1,16
KHP$ 1,37KHP$ 1,23