Symposium ‘Samen tegen Armoede’ 23 november 2022

Het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met het Rijk organiseert op 23 november 2022 het symposium ‘Samen tegen Armoede’.

Het aanpakken van armoede op het eiland vereist een brede impuls, een integrale aanpak en veel informatie van alle stakeholders die zich bezighouden met armoede op Bonaire.

Het symposium is één van een reeks stappen die genomen gaan worden om te komen tot een integrale aanpak voor het voorkomen, bestrijden en verzachten van de armoede op Bonaire. Tijdens dit eerste symposium zullen de thema’s inkomen en kosten, educatie en werk, en zelfredzaamheid worden besproken door beleidsadviseurs van het OLB, SZW en de direct betrokken stakeholders. Daarnaast zullen sprekers met veel ervaring op het gebied van lokale armoedebestrijding optreden zoals Akseso, Forma, ROA, Mental Health, Unicef, Gemeente Tilburg en NVVK. Met dit eerste symposium willen de organisatoren informatie verkrijgen voor de totstandkoming van het armoedebeleid voor Bonaire en een conferentie voorbereiden die begin 2023 zal plaatsvinden.

Voor genoemde conferentie zullen de inspanningen breder worden getrokken, waarbij het OLB en het Rijk alle belanghebbenden in het omvangrijke werkveld zullen uitnodigen om samen verder invulling te kunnen geven aan een integrale aanpak van armoede voor Bonaire.