Succesvol evenement ‘Yu sin doló’: Een open dialoog bij Corralium

Tijdens het evenement spraken deelnemers op een eerlijke en emotionele manier over hun ervaringen.

Op 22 juni vond bij het Corallium een bijzonder en betekenisvol evenement plaats: ‘Yu sin doló: Een Open Dialoog’. Dit evenement, georganiseerd door de Openbare Bibliotheek Bonaire, bracht de gemeenschap van Bonaire samen voor een diepgaand gesprek over de betekenis van het zijn of opvoeden van een  ‘Yu sin doló’, een ‘kweekje’; vaak een niet officieel pleegkind.

De Openbare Bibliotheek Bonaire ontwikkelt zich van een traditionele bibliotheek naar een cultureel maatschappelijke bibliotheek, waardoor er een scala aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, leesbevordering, ontmoeting en debat en basisvaardigheden worden georganiseerd. Hierbij is het cultureel erfgoed een belangrijk onderdeel.

In het kader van de afsluiting van het herdenkingsjaar slavernijverleden op 1 juli 2024, werd het evenement Yu sin doló georganiseerd door de bibliotheek en werd dit mede mogelijk gemaakt door de steun van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het evenement was een groot succes. Tijdens het evenement spraken deelnemers op een eerlijke en emotionele manier over hun ervaringen en de impact van het zijn of opvoeden van een Yu sin doló op hun leven. Fragmenten uit Nicole Terborgs podcast 'Kweekje' werden beluisterd, waarna de ervaringsdeskundigen  Mimi Frans en Shaedra Baromeo aan het woord kwamen en het publiek de gelegenheid kreeg om vragen te stellen. Dit leidde tot waardevolle uitwisselingen van verhalen, adviezen en inzichten. bij de afsluiting van de avond was het duidelijk dat de volle zaal nog door wilden praten en vertellen over dit thema.

Om de dieperliggende gevolgen van het zijn of hebben van een Yu sin doló te begrijpen, heeft de bibliotheek ervoor gezorgd dat kinderpsychiater Eugenie Curiel aanwezig was als expert.

Voor de toekomst geeft de kinderpsychiater aan dat  kinderen mogen weten waarom ouders de opvoeding aan andere personen of familieleden toevertrouwen. Afwijzing en verdriet zijn daarbij thema’s die besproken moeten worden. 

Het evenement is een eerste stap geweest om meer kennis te krijgen van  onze Afrikaanse diaspora en getuigen van onze gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur.

De bibliotheek zal zich verder inzetten voor soortgelijke evenementen en doet ook een oproep aan andere cultuur maatschappelijke organisaties om mooie samenwerkingen aan te gaan voor de gemeenschap van Bonaire.