Studenten krijgen burgerservicenummer bij aanvraag Nederlandse studiefinanciering

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Vanaf 1 april 2024 krijgen studenten uit het Caribisch gebied die in Nederland gaan studeren, een burgerservicenummer (BSN) als zij studiefinanciering aanvragen. Hierdoor kunnen ze vanuit het Caribisch gebied alvast een aantal zaken regelen voor hun studie. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Tot nu toe is het voor studenten uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao of Sint Maarten pas mogelijk om een BSN aan te vragen wanneer ze zich bij aankomst in Nederland inschrijven bij een gemeente. Hierdoor kunnen ze veel zaken pas regelen als ze in Nederland zijn. Om dit knelpunt weg te nemen, heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs (OCW), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ervoor gezorgd dat Caribische studenten eerder een BSN krijgen.

BSN telefonisch opvragen bij DUO

Bij alle aanvragen voor studiefinanciering vanuit het Caribisch gebied die vóór en na 1 april zijn ingediend voor studiejaar 2024-2025, geeft DUO de gegevens van de student door aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Zodra RvIG de gegevens heeft verwerkt, stuurt RvIG een brief met het BSN aan de student. Omdat de post naar het Caribisch gebied er lang over kan doen, kan de student het BSN ook alvast telefonisch opvragen bij DUO. Wat overigens ongewijzigd blijft in het proces, is dat Caribische studenten zich na aankomst in Nederland nog steeds binnen vijf dagen moeten inschrijven bij de gemeente waar zij gaan wonen.

Makkelijker zaken regelen

Met het BSN kunnen studenten voor vertrek naar Nederland alvast een DigiD aanvragen, waarmee ze kunnen inloggen op websites van de Nederlandse overheid. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld inloggen op Mijn DUO en de hoogte van hun studiefinanciering bekijken, wijzigingen doorgeven en persoonlijke berichten ontvangen. Ook kunnen studenten bij sommige gemeenten alvast een afspraak maken voor inschrijving in de gemeente waar zij gaan wonen.

Voorlichting in het Caribisch gebied

In de periode van 2 tot en met 26 april zijn medewerkers van DUO op alle Caribische eilanden om voorlichting te geven over studiefinanciering aan aankomende studenten en hun ouders. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook uitleg over het BSN gegeven en andere zaken die studenten moeten regelen voor hun studie in Nederland. Daarnaast opent DUO op elk van deze eilanden een tijdelijk servicekantoor, waar studenten langs kunnen gaan met vragen. Ook kunnen oud-studenten hier langsgaan met vragen over de terugbetaling van hun studieschuld als ze die hebben.