Startsein gegeven voor renovatie van slachthuis op Bonaire

Aandacht voor voedselveiligheid, volksgezondheid en welzijn van dieren.

De renovatie van het slachthuis gaat nu echt van start. De onthulling van een bord voor het pand aan de Kaminda Lagun was de symbolische startsein hiervoor. Met de renovatie krijgt Bonaire een slachthuis dat voldoet aan alle moderne eisen op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid Ook komt er meer aandacht voor het welzijn van dieren die ernaartoe worden gebracht.

Het slachthuis is een belangrijk onderdeel van de onlangs opgezette veterinaire afdeling. Sinds de ondertekening van het bestuursakkoord in 2018 hebben het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van Landbouw, Natuur &Voedselkwaliteit afgesproken het slachthuis te renoveren. Door een veterinaire afdeling op te zetten zorgt het openbaar lichaam Bonaire voor een betere dienstverlening naar de bevolking. Dit gaat samen met het plan om de geitenhouderij en landbouw te professionaliseren .

De opdracht tot renovatie van het slachthuis is gegeven door het openbaar lichaam Bonaire. Het OLB met het  ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit betalen samen de renovatie. Het nieuwe slachthuis is getekend door Streefkerk + Architects die ook de renovatie gaat leiden. De renovatie van het slachthuis wordt uitgevoerd door Dimi Construction bv. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van dit jaar. Volgend jaar moet het nieuwe slachthuis klaar zijn.