SKAL met onderzoek auteursrechten folkloristische liederen

Het gaat om liederen die we allemaal bij het opgroeien op Bonaire hebben gehoord, en die tot de culturele folklore worden gerekend.

Servisio di Kultura, Arte i Literatura, SKAL, is begonnen met een project om onderzoek te doen en te  achterhalen of er auteursrecht is op de culturele liederen die tot de authentieke folklore van Bonaire horen. Het gaat om liederen die we allemaal bij het opgroeien op Bonaire hebben gehoord, en die tot de culturele folklore worden gerekend. Bij voorbeeld de liederen van San Juan en San Pedro, de oogstliederen zoals Remailó,  Sebé, Buchi Marti’ Òm Felipi etc.

SKAL is bezig met het onderzoek om erachter te komen of er auteursrechten op deze liederen zijn. Als dat het geval is, willen wij weten wie de auteursrechten van de liederen heeft. SKAL is op de hoogte dat alle liederen die hierboven worden genoemd, hun eigen geschiedenis hebben. Het gaat om de orale geschiedenis van de culturele en folkloristische liederen die we overal op Bonaire aantreffen.

Als onderdeel van het onderzoek, interviewt SKAL mensen die de geschiedenis kennen en die ook de liederen kennen van de traditionele Bonairiaanse feesten. SKAL wil de originele liedteksten achterhalen en ze ook behouden. Het idee is ook om te weten in welke toonsoort de liederen worden gespeeld, wat de melodie is, en ook welke akkoorden oorspronkelijk bij ieder lied werden gespeeld. 

SKAL is van plan om in nauwe samenwerking met mensen die het traditionele Bonairiaanse repertoire kennen, de culturele folkloristische liederen vast te leggen. Zo kunnen onze toekomstige generaties over de juiste informatie beschikken. Met het vastleggen van de culturele folkloristische liederen, is het voortbestaan van onze folklore en cultuur verzekerd.

Personen die over informatie beschikken die ze willen delen, kunnen contact opnemen met Felix Thomas of SKAL via de telefoonnummers +599-7155322 of +599-7018253. De informatie kan ook gemaild worden naar skal@bonairegov.com

SKAL rekent op de steun en medewerking vanuit de Bonairiaanse gemeenschap zodat we samen helpen om het voortbestaan van de folkloristische liederen te verzekeren.