Samen een sprong maken naar de toekomst – InfraJump Bonaire

De komende jaren staat Bonaire voor een aantal grote ruimtelijke opgaven.

Betrokken die bezig zijn met infrastructuurprojecten willen in de toekomst meer gaan communiceren met de bevolking van Bonaire. Ze gaan ook vaker bij elkaar komen. Door data met elkaar uit te wisselen worden infrastructurele plannen met elkaar afgestemd. Dat is het resultaat van een tweedaagse seminar die werd georganiseerd door de directie Ruimte & Ontwikkeling.

Het seminar werd officieel geopend met toespraken van gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerde James Kroon en de directeur van directie Ruimte & Ordening Roy Martina. Tijdens dit seminar moesten stakeholders op het gebied van infrastructuur, wonen, milieu, natuur, utiliteit en veiligheid een visie vormen en afspraken maken over hoe in de toekomst samen te werken. Er waren tijdens dit seminar presentaties, inspiratieverhalen, dialogen en workshops. Die moesten de deelnemers inspireren om tot een gemeenschappelijke visie te komen en op een positieve manier verbinding zoeken.

Impact van een enorme groei

De enorme groei binnen de toeristische sector en de verdubbeling van de Bonairiaanse bevolking in tien jaar tijd heeft een zichtbare impact op de infrastructuur op Bonaire. Bonaire kent steeds meer filevormingen en ongelukken. De komende jaren staat Bonaire voor een aantal grote ruimtelijke opgaven. Dit vraagt om een duidelijke visie, integrale kijk en samenwerking op het gebied van infrastructuur. Directie Ruimte en Ontwikkeling ziet dit seminar als een officieel begin van een nieuw traject en samenwerkingsvorm waarbij de regie meer zal liggen bij de overheid van Bonaire.

En zij moeten het doen… samen met de stakeholder

Er is nu een team bij de directie Ruimte & Ontwikkeling dat zich bezig houdt met organiseren en voorbereiden van de wegenprojecten . Het team is een samenstelling van startende en ervarende civieltechnische ingenieurs en bedrijfskundigen. Met de nodige hulp zal het team verder aan de slag gaan met de bouwstenen die verzameld zijn om een visie te vormen, maar ook om deze nieuwe samenwerkingsvorm effectief en efficiënt te organiseren. Aan het seminar hebben meegedaan: Aqua Pavement & Geotechnical

Consultancy N.V., Autocadtec, Bonaire Holding Maatschappij, BOG/Heren2, Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij, Brandweerkorps CN, Deco, Don Andres N.V., Framingo TV Bonaire B.V. Fundashon Cas Boneriano, Infrastructuur Bonaire, Korps Politie Caribisch nederland, LVV, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directie wegen en verkeersveiligheid), Rijksvastgoedbedrijf, Selibon N.V., Soigneur Agency, STINAPA, TELBO,Vinu. en WEB Bonaire N.V.

De presentaties zijn verzorgd door: - Roland Bruijnesteijn, van de directie Ruimte en Ontwikkeling, - Jelle Postma van VINU een ervaren professional op gebied van gebiedsontwikkeling en mobiliteit. - Jerry Bhairo een zeer ervaren wegbouwkundig ingenieur van AP&G Consultancy NV - Frank Kwanten een ondernemer met kennis over de duurzame toekomst vanuit de directe leefomgeving, met aandacht voor de individuele en sociale impact.