Rekenkamer Bonaire legt eerste officiele bezoek af aan de gezaghebber

De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het OLB beleid

De Rekenkamer Bonaire heeft op 16 juni 2023 een eerste officiele bezoek afgelegd aan de gezaghebber. De Rekenkamer Bonaire is op 14 februari 2023 door de Eilandsraad ingesteld en bestaat uit drie leden: de heer Jaques Heide (voorzitter), mevrouw Rianda Sacré (secretaris) en de heer Caryl Els (ondervoorzitter). De Rekenkamer heeft als taak de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het eilandbestuur gevoerde beleid en bestuur te onderzoeken.