Protocolteam openbaar lichaam Bonaire versterkt met meer goed opgeleide chauffeurs

Om dit werk volgens de internationale regels van protocol te kunnen doen, hebben de chauffeurs een korte cursus gevolgd.

Het protocolteam van het openbaar lichaam Bonaire is versterkt met meer goed opgeleide chauffeurs. Onlangs hebben een aantal ambtenaren autorijlessen gekregen conform de regels van protocol voor bijvoorbeeld bestuurders die Bonaire bezoeken. Tijdens zo’n bezoek wordt gebruik gemaakt van chauffeurs (ambtenaren) die vergezeld zijn van een protocolambtenaar. Om dit werk volgens de internationale regels van protocol te kunnen doen, hebben de chauffeurs een korte cursus gevolgd. Gedurende de cursus werd onder andere behandeld hoe de chauffeur zich moet gedragen in gezelschap van bestuurders en wat hij/zij aan moet trekken tijdens werktijd. De cursisten kregen informatie over wat toegestaan is en wat niet toegestaan is tijdens werktijd. Nataly Davelaar, protocolambtenaar van de Afdeling Communicatie, was belast met de cursus en zij was verantwoordelijk voor de keuze van de behandelde onderwerpen. De chauffeurs hebben waardevolle informatie gekregen over correct gedrag in het verkeer, de documenten die zij bij zich moeten hebben en wat toegestaan is op de openbare weg. Dit gedeelte werd verzorgd door Suandy ‘Andy’ Clarenda, hoofd van de Verkeersafdeling van de Korps Politie Caribisch Nederland – KPCN.