Proef met coaching van dove 18-plussers

En 18-plussers met een licht verstandelijke beperking en cliënten Akseso.

De directie Samenleving en Zorg begint deze maand met een proef om dove burgers van 18 jaar en ouder te coachen. De proef is ook bedoeld voor 18-plussers met een licht verstandelijk beperking.  Het gaat om volwassenen die in vergelijking met mensen van hun leeftijd, op een lager niveau denken. Of moeite hebben met dingen die voor mensen van hun leeftijd gewoon zijn.  Vaak is het voor hen lastig om met anderen te communiceren, het is aan hen niet te zien dat ze een beperking hebben.    

De coaching wordt ook aangeboden aan een groep cliënten van Stichting  Akseso. Deze cliënten hebben in het dagelijks leven moeite om aan de samenleving mee te doen. De bedoeling is dat alle deelnemers aan de coaching met de juiste begeleiding en aandacht leren om zich beter in de maatschappij te redden. Uit onderzoeken op Bonaire blijkt dat deze burgers moeite hebben om b.v. een voor hen geschikte betaalde baan te vinden. Of om een woning te krijgen.   

Er is binnen de proef plek voor ongeveer 40 deelnemers. Een deel van hen heeft in het verleden bij stichting Forma een cursus gevolgd. Een ander deel van de deelnemers bestaat uit cliënten van Akseso, of cliënten van een gebarentolk. Tijdens het coachen wordt met iedere deelnemer gekeken wat voor hulp hij of zij wil hebben. Een deelnemer krijgt dus op maat gesneden hulp aangeboden. Voor de dove deelnemers is een gebarentolk aanwezig.

De deelnemers worden door speciaal opgeleide trainers gecoacht. Het lokale  bureau  LOF BV is verantwoordelijk voor het coachen van de deelnemers en het trainen van de life coaches. De proef is voorlopig voor de periode van september tot en met december 2023. De directie Samenleving en Zorg hoopt dat na de beoordeling van de proef nieuwe deelnemers gecoacht kunnen worden.   

De directie wil via de proef met life coaching een beeld krijgen wat de deelnemers  op het gebied van o.a. vorming, werk, gezondheid nodig hebben.  Met die informatie kan de directie voorstellen doen en samen met andere organisaties plannen uitwerken voor deze groepen.

Kent u een dove 18-plusser of een 18-plusser met een licht verstandelijke beperking? En wilt u deze persoon opgeven om in de toekomst coaching te krijgen? Stuur dan een app naar LOF BV op nummer  777 6979. Of ga tijdens  kantooruren langs bij de directie Samenleving en Zorg, Kaya Neerlandia 40.