Processen Afdeling JAZ en Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken biedt inwoners van Bonaire nog meer mogelijkheden via de website.

Het digitalisatieteam openbaar lichaam Bonaire heeft verschillende doelen gerealiseerd. Een belangrijk doel dat ze gerealiseerd hebben is dat het digitalisatieteam een module heeft geïntegreerd om afspraken te maken via de nieuwe website van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Inwoners kunnen via de website afspraken maken voor de diensten die de afdeling Burgerzaken aanbiedt. Tot vandaag zijn er 10.256 afspraken gemaakt bij Burgerzaken. De afdeling Burgerzaken biedt inwoners van Bonaire nog meer mogelijkheden via de website. Iedereen kan nu een aangifte eerste inschrijving/hervestiging, een aanvraag afschriften / aktes, een aangifte verhuizing of een aangifte van emigratie op de website invullen.

Ook van de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) zijn er processen gedigitaliseerd. Inwoners kunnen via de website een aanvraag doen voor een ventvergunning, verkoop van vuurwerk, kennisgeving activiteiten APK, een buffetvergunning, een precariovergunning en een vestigingsvergunning.

Het voornaamste doel van het digitalisatieteam is om via automatisering van de werkprocessen de effectiviteit en de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat te vergroten en de dienstverlening naar de Bonairiaanse gemeenschap toe te verbeteren.