Presentatie handleiding "Bonaire Elektrische Installaties Versie 2021"

Onlangs werd een informatiebijeenkomst gehouden voor elektro installateurs...

Onlangs werd een informatiebijeenkomst gehouden voor elektro installateurs, waar de wijzigingen en aanpassingen in de nieuwe handleiding ‘Bonaire Elektrische Installaties Versie 2021’ werden geïntroduceerd. De Directie Toezicht en Handhaving en WEB NV waren hiermee belast. Bij de aanvang van de bijeenkomst werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van wijlen Harvey Bomba die één van de trekkers was voor de totstandkoming van de nieuwe handleiding ‘Bonaire Elektrische Installaties Versie 2021’.

Daarna werd de informatiebijeenkomst voortgezet met toespraken van vertegenwoordigers van het Bonairiaanse eilandbestuur, WEB NV en Bonaire Utility Association. Namens het Bonairiaanse eilandbestuur sprak Frensel Janga van de Dienst Toezicht en Handhaving. Hij verzocht de installateurs om zoveel mogelijk gebruik te maken van de handleiding, zodat inspecties sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Frensel Janga heeft de installateurs ook gevraagd om zich te  professionaliseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van de handleiding. Cedric Daal die daarna de aanwezigen toesprak heeft iedereen gevraagd om zich aan de afspraken te blijven houden.

Namens de BUA heeft Leonard Sint Jago, die voorzitter is van de associatie, het woord gevoerd. Leonard Sint Jago heeft ervoor gepleit om de communicatie tussen BUA, het Bonairiaanse eilandbestuur en WEB NV te blijven versterken. Na de toespraken van alle vertegenwoordigers hebben Rupert Toré van het Bonairiaanse eilandbestuur en Eduart Elisa van WEB NV uitleg gegeven over de wijzigingen en aanpassingen die zijn aangebracht aan de nieuwe handleiding ‘Bonaire Elektrische Installaties Versie 2021’. De informatiebijeenkomst werd goed bezocht door de installateurs en kon rekenen op de aanwezigheid van 21 installateurs en 10 vertegenwoordigers.

Ter afsluiting kregen alle installateurs de gelegenheid om te overleggen en vragen te stellen. Frensel Janga heeft de installateurs bedankt voor hun aanwezigheid bij de informatiebijeenkomst.