Overheid Bonaire vernieuwt zorgcontract met Kamer van Koophandel

De jaarlijkse subsidie aan de SBBB weer toegekend voor het jaar 2021.

Kralendijk – Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (SBBB) weer toegekend voor het jaar 2021. De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire beheert deze stichting en voert de activiteiten uit.

Het doel van deze subsidie is om ondernemerschap, met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB), te stimuleren en te ondersteunen op Bonaire. Het OLB en de Kamer van Koophandel (SBBB) werken zo samen aan de bevordering en facilitering van lokaal ondernemerschap.

Bij de vernieuwing van het zorgcontract is afgesproken dat er in 2021 gericht wordt gewerkt aan aantal specifieke activiteiten. Gedeputeerde Hennyson Thielman licht toe: “Lokale ondernemers staan nu voor bijzonder grote uitdagingen, het zijn moeilijke tijden. Juist in dit crisis jaar, vervult de Kamer van Koophandel een belangrijke rol als het orgaan waar ondernemingen terecht kunnen voor cruciale informatie en begeleiding. Via het zorgcontract werkt de overheid van Bonaire samen met de Kamer van Koophandel om bedrijven te blijven ondersteunen middels het steunloket, meer mensen te helpen een eigen bedrijf te starten, jongeren op te leiden over ondernemerschap en innovatie te bevorderen, om zo de lokale economie te stimuleren.”

Ook wordt samengewerkt aan het realiseren van een “Investment Guide” (brochure voor investeerders), een “business incubator” en het vereenvoudigen van processen voor onder andere bedrijfsvergunningen. De “business incubator” is een kantoorgebouw waar verschillende starters en kleine bedrijven in innovatieve diensten of producten samen gehuisvest kunnen worden, om uitwisseling en synergie te bevorderen. Deze bedrijven zullen ondersteund worden met onder andere trainingen en coaching. De planning is om in de tweede helft van 2021 hiermee te starten.

Voor meer informatie over de diensten van de Kamer van Koophandel, bezoek www.bonairechamber.com, mail bis@kvkbonaire.com of bel naar 717-5595.