Openbare Bibliotheek Bonaire verwelkomt 3.800ste lid

Het aantal leden van de Openbare Bibliotheek Bonaire neemt toe en ook het aanbod blijft uitbreiden.

Elisabeth Veldbloem is verwelkomd als 3.800ste lid en diensten worden verder uitgebreid op het gebied van onder andere activiteiten en digitalisering. Uit de groei van het aantal leden blijkt ook dat de belangstelling voor de dienstverlening toeneemt.

Na het inschrijven heeft Elisabeth gelijk gebruik gemaakt van een nieuw aanbod, namelijk de online bibliotheek. Bij het inschrijven kunnen nieuwe leden dit namelijk op verzoek ook gelijk aanvragen en worden de logingegevens meegegeven bij het lidmaatschap. Naast het lenen van fysieke boeken hebben leden dan ook gelijk toegang tot online digitale- en luisterboeken.

Om lid te worden van de Openbare Bibliotheek Bonaire kan de bibliotheek worden bezocht aan de Kaya Gramel z/n of kan contact worden gebeld naar 715 5344. Lidmaatschap tot en met 18 jaar is gratis. Voor leden ouder dan 18 jaar kost een lidmaatschap $6 per jaar. De Openbare Bibliotheek Bonaire nodigt iedereen uit om lid te worden  en wenst haar leden veel leesplezier toe!