OLB reageert op rapport van Greenpeace

Gezaghebber Edison Rijna: “Het rapport onderstreept onze zorgen.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) gaat de zorgpunten uit het rapport van Greenpeace Nederland, met betrekking tot de klimaatverandering en verschillende scenario’s van de potentiële impact op Bonaire, bij de ministeries in Den Haag onder de aandacht brengen.

Gezaghebber Edison Rijna: “Het rapport onderstreept onze zorgen. De problemen die in het rapport beschreven staan, liggen op het terrein van vele departementen. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat Bonaire zich op lange termijn tegen de klimaatveranderingen kan weren. Wij willen dit doen door de samenwerking en dialoog met de ministeries aan te blijven gaan. Samen met mijn collega-bestuurders blijf ik mij inspannen om de urgentie hiervan te benadrukken.”

Gedeputeerde James Kroon van Milieu vult aan: “Het onderwerp van klimaat staat bij ons hoog op de agenda. Tijdens ons werkbezoek in Nederland afgelopen juni, hebben wij de mogelijkheden besproken voor het opzetten van een Klimaattafel op Bonaire, om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Hierover zullen op korte termijn vervolggesprekken worden georganiseerd met de verschillende stakeholders en belangenorganisaties.”