OLB koopt plantage fontein om het terug te geven aan het eiland

De aankoop van Plantage Fontein is een vergelijkbare bijzondere mijlpaal met indertijd de aankoop van Klein Bonaire.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) koopt Plantage Fontein terug. Hiervoor heeft het OLB en het Rijk middelen ter beschikking gesteld. Het behoud en herstel van natuurlijke en culturele waarden is van groot belang voor Bonaire. De aankoop van Plantage Fontein is hierin een belangrijke stap.

Woensdag 4 oktober zal de Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink en de Gedeputeerden Hennyson Thielman, James Kroon en Jolinda Craane tijdens de persconferentie het doel van de aankoop toelichten.

Plantage Fontein speelde in het verleden een belangrijke rol op het gebied van recreatie, landbouw en watervoorziening voor vee. Het gebied kent een rijke geschiedenis omdat het de lokale bevolking waardevolle bronnen bood. Het OLB is al jaren bezig met de koop en heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met de eigenaar.   

De aankoop van Plantage Fontein is een vergelijkbare bijzondere mijlpaal met indertijd de aankoop van Klein Bonaire. Een aankoop met oog voor de Bonairiaanse natuur en cultuur.