Nolly Oleana benoemd tot waarnemend gezaghebber

Nolly Oleana is benoemd tot waarnemend gezaghebber van openbaar lichaam Bonaire.

Nolly Oleana benoemd tot waarnemend gezaghebber Bonaire


Nolly Oleana is per 1 oktober 2020 benoemd tot waarnemend gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, voor de periode van drie jaar.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft hem op 29 september in aanwezigheid van gezaghebber Rijna beëdigd.

 

Nolly Oleana is diensthoofd Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Caribisch Nederland. De functie van waarnemend gezaghebber zal hij bij afwezigheid van de gezaghebber vervullen.

 

Het benoemen van een waarnemend gezaghebber is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Rijksvertegenwoordiger. De huidige waarnemend gezaghebber, Curvin George, heeft enige tijd terug kenbaar gemaakt dat hij zijn functie wil neerleggen. De waarnemend Rijksvertegenwoordiger heeft daarop de procedure opgestart om tot een nieuwe benoeming te komen. Hiervoor is onder meer gesproken met de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad.