Nieuwe brandstofprijzen per 18 november 2021

Per 18 november 2021 gaan de brandstofprijzen op Bonaire omhoog. Dat is nodig omdat de aankoopprijzen gestegen zijn. De vorige prijswijziging was in mei 2021.

De verwachting is dat de komende periode de tarieven verder zullen stijgen. Dit komt voornamelijk omdat in de tarieven van het afgelopen jaar de zogenoemde “Fuel supply guarantee” nog niet volledig was meegenomen. Deze voorziening is de opslag in de brandstofprijzen als gevolg van de situatie bij de raffinaderij op Curaçao. Omdat er op Curaçao al geruime tijd geen operator is, maar de raffinaderij wel deels operationeel moet blijven voor de brandstofvoorzieningen van Curaçao en Bonaire, worden deze extra kosten toegerekend aan deze brandstoffen. De huidige opslag op Curaçao is 12,53 dollarcent per liter benzine of diesel, maar in het afgelopen jaar is deze nog veel hoger geweest. Op dit moment onderzoekt het OLB nog welke opslag in de tarieven voor Bonaire gerekend moet worden. Om niet te veel achter te lopen met de betaling van deze opslag en om te voorkomen dat er in de toekomst een grote prijsstijging zal zijn, zal per 18 november een opslag van 5 dollarcent gerekend worden per liter benzine of diesel. Ook wordt door OLB onderzocht in hoeverre de marges op Bonaire moeten worden aangepast.