Muurschildering geven taken van LVV weer

Gedeputeerde Kroon is heel erg ingenomen met de nieuwe ontwikkelingen van LVV.

Het openbaar lichaam Bonaire en in het bijzonder gedeputeerde Kroon zijn heel erg ingenomen met de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen bij de Afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder beheer van Maurice Adriaens en zijn medewerkers.

De gedeputeerde belast met de LVV, Pablo James Kroon is gezamenlijk met Maurice Adriaens op het idee gekomen om alles wat onder de LVV valt, met name veeteelt, land- en tuinbouw en visserij, te illustreren op een muur bij de ingang op het binnenterrein van de LVV. De kunstenaar Ghislaine Monte heeft daartoe een muurschildering met een modern ontwerp gemaakt. Met een symbolische handeling, het laten vloeien van champagne, heeft gedeputeerde James Kroon in aanwezigheid van de jonge kunstenaar Ghislaine Monte, LVV-directeur Maurice Adriaens en enkele medewerkers van de LVV het prachtige kunstwerk onthuld.