Mogelijkheid voor geïnteresseerde organisaties om carnaval 2024 te organiseren

Personen, organisaties of commissies die interesse hebben in het organiseren van Carnaval 2024 kunnen hun verzoek indienen bij de SKAL.

De sectie Cultuur, Kunst en Literatuur (SKAL) van het openbaar lichaam Bonaire heeft de mogelijkheid geopend voor organisaties die daar interesse in hebben om hun verzoeken en/of voorstellen in te dienen voor het organiseren van Carnaval 2024 en de activiteiten daaromheen. De organisatie ‘Klave’ heeft onlangs te kennen gegeven dat zij niet meer beschikbaar is voor het organiseren van activiteiten die te maken hebben met carnaval op Bonaire.

Personen, organisaties of commissies die interesse hebben in het organiseren van Carnaval 2024 kunnen hun verzoek indienen bij de SKAL. Dat is mogelijk nadat zij dit geregistreerd hebben bij de afdeling Post en Archief in de Kaya Grandi. Verzoeken kunnen tot uiterlijk 30 september 2023 ingediend worden. Als wij het hebben over carnavalsactiviteiten, dan bedoelen wij de opening van de karnavalsperiode tot aan de verbranding van Rei Momo. Het gaat dus om de verschillende verkiezingen, tumbafestivals, straatparades en jump ups en jump ins.

Na de sluitingsdatum van de inschrijvingen gaat de SKAL in gesprek met de vertegenwoordigers van alle groepen die een verzoek hebben ingediend. Nadat dit heeft plaatsgevonden, maakt het openbaar lichaam Bonaire bekend welke groep(en) belast zullen worden met de organisatie van het Bonairiaanse Carnaval volgend jaar. De mogelijkheid bestaat dat er dit keer met meer dan één organisatie samengewerkt gaat worden.

Gezien de omvang van het Bonairiaanse Carnaval is het goed dat groepen die een verzoek indienen bij de SKAL, ook een meerjarenplan presenteren.

Het is belangrijk om rekening te houden met de sluitingsperiode van de inschrijvingen, gezien de tijd die beschikbaar is voor de nodige voorbereidingen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de SKAL via telefoon +599 715 5323 bij mw. Rina Saragoza. Na 30 september 2023 worden geen binnenkomende verzoeken meer afgehandeld.

SKAL rekent op de steun en medewerking van allen die een bijdrage willen leveren aan het groot maken van het Bonairiaanse carnaval.