Mark Volmerink nieuwe afdelingshoofd financiën OLB

Mark Volmerink heeft ruime ervaring in zijn vakgebied, in Nederland maar ook op Bonaire.

Vanaf 15 november aanstaande wordt de heer Mark Volmerink het nieuwe afdelingshoofd financiën bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

Hiermee haalt het OLB een resultaatgerichte professional op het gebied van financiën binnen. Mark Volmerink heeft ruime ervaring in zijn vakgebied, in Nederland maar ook op Bonaire. Zo was hij jarenlang hoofd financiën van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en vervolgens vicevoorzitter van het college van bestuur. Voor die tijd vervulde hij verschillende financiële functies bij diverse organisaties, onder andere in Nederland. Hij bekleedde ook tot aan zijn aanstelling bij het OLB enkele toezichthoudende functies in besturen, onder andere bij de Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru.

Mark Volmerink gaat de medewerkers van de afdeling financiën aansturen. Als afdelingshoofd financiën zal hij zijn bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische doelen en beleidsplannen van het OLB. Ook zal hij complexe projecten met politieke of maatschappelijke impact gaan leiden. Naast het integraal managen van de afdeling draagt hij verantwoordelijkheid voor onder andere ordentelijk financieel beheer, goedkeurende accountantsverklaring, planning en control cyclus en rapportages. De afdeling financiën zorgt voor de financiële administratie en het beheer van de lokale belastingen.

Mark Volmerink groeide op in Curaçao en studeerde accountancy in Nederland aan de heao en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 woont en werkt hij op Bonaire.