Maritieme grenzen met Venezuela vanaf 3 april 2023 open

Maritiem verkeer met Venezuela kan vanaf 3 april 2023 worden hervat door de import van groente, fruit en bouwmaterialen toe te staan

Op 31 januari 2023 vond het derde technisch overleg tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Venezuela plaats. Het openbaar lichaam Bonaire maakte samen met Aruba, Curaçao en Nederland, onderdeel van de Koninkrijksdelegatie. Venezuela heeft de grenzen met de ABC-eilanden op 19 februari 2019 unilateraal gesloten en het luchtruim opnieuw tot 30 april 2023 gesloten.

Het openbaar lichaam is bereid in te gaan op het Venezolaanse voorstel tot een gefaseerd heropening van de grenzen. Maritiem verkeer met Venezuela kan vanaf 3 april 2023 worden hervat door de import van groente, fruit en bouwmaterialen toe te staan volgens de bestaande voorwaarden, vereisten en procedures en afhankelijk van het operationeel zijn van de Venezolaanse rederijen en vertrekhavens.

Hierdoor hoopt het Bestuurscollege de kosten van het levensonderhoud verder te verlagen. Daarna zal verder worden gekeken naar ander maritiem verkeer en de hervatting van het luchtverkeer.