Mariene Afvalwater Enquête 2021

STINAPA, WWF-NL, OLB en WEB zijn gestart met de Marine Waste Water Survey in 2021.

Bonaire breidt zich uit als een veilige bestemming voor bezoekende jachten, daarnaast groeit het aantal lokale jachten. Desondanks heeft Bonaire geen pompinstallatie om afvalwater van jachten in te nemen. Als gevolg hiervan hebben de jachteigenaren geen andere keus dan hun afvalwater rechtstreeks in onze wateren te lozen.

Onbehandeld afvalwater is schadelijk voor zowel onze gezondheid als onze natuur. Ons water wordt voor veel recreatieve doeleinden gebruikt door bewoners en bezoekers, zoals zwemmen, duiken en snorkelen. Het lozen van ongezuiverd rioolwater in zee rond Bonaire is daarom zeer ongewenst. De zee rond Bonaire herbergt ook enkele van de best bewaarde koraalriffen in het Caribisch gebied en ze zijn gevoelig voor vervuiling door afvalwater.

STINAPA, WWF-NL, OLB en WEB zijn gestart met de Marine Waste Water Survey in 2021. In de afgelopen 3 weken zijn ongeveer 70 jachten op Bonaire onderzocht om meer te weten te komen over de vuilwatertanks waarmee deze jachten zijn uitgerust, en over de kwaliteit en hoeveelheid afvalwater die door jachten wordt afgevoerd. Deze informatie is noodzakelijk bij de volgende stappen om een situatie te creëren waarin geen afvalwater wordt geloosd.

We kregen veel steun van de jachteigenaren en iedereen was bereid mee te werken om op deze manier een steentje bij te dragen om een oplossing te zoeken. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Zodra de resultaten zijn afgerond, worden ze samen met onze aanbevelingen aan het publiek gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van de Water: mwater@wwf.nl