Maatregelen rondom vissers pier

Naar aanleiding van meerdere signalen vanuit de politie en de samenleving wordt de vissers pier binnenkort (tijdelijk) afgesloten voor publiek.

Naar aanleiding van meerdere signalen vanuit de politie en de samenleving wordt de vissers pier aan de Kaya J.N.E. Craane binnenkort (tijdelijk) afgesloten voor publiek.

Rondom de pier waren de afgelopen periode steeds meer klachten van overlast ontstaan. Onder andere vrouwen werden lastig gevallen en soms zelfs betast als ze langs liepen. Daarnaast zijn er signalen van illegale activiteiten op en rondom de pier. Het gaat hier onder andere om de illegale smokkel van producten en personen, drugs gerelateerde activiteiten, diefstal en bedreigingen. Dit heeft ertoe geleid dat de pier niet meer gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk voor de vissers.

De pier is bezit van het Openbaar Lichaam Bonaire. Na overleg met het Korps Politie Caribisch Nederland, de Koninklijke Marechaussee, Stinapa, de havenmeester en Piskabon heeft de gezaghebber daarom besloten om de pier af te sluiten voor het publiek en maatregelen te nemen om de faciliteiten bij en rondom de pier te verbeteren ten behoeve van de vissers. Maar ook om de veiligheid van de bevolking in het algemeen te bevorderen. Zo zijn er onlangs lichtmasten op de kade geplaatst. Na afsluiting van de pier zullen de illegale bouwwerken en eventueel illegale vaartuigen worden verwijderd en zal het beheer van de pier geregeld worden.

De komende tijd zal er gecommuniceerd worden over wanneer de afsluiting precies plaats vindt en welke afspraken er gemaakt worden over het gebruik van de pier door vissers.