Kinderopvang en scholen op 12 april 2021 weer open

Op 12 april 2021 gaan de kinderopvang en scholen weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna besloten.

Kralendijk - Op 12 april 2021 gaan de kinderopvang en scholen weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna besloten op advies van het Eilandelijk Beleidsteam. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze naar school kunnen om te leren, om zich te ontwikkelen en hun leeftijdgenoten daar te ontmoeten. De afdeling Publieke Gezondheid heeft nieuwe regels en adviezen voor scholen in coronatijd opgesteld. Nu Bonaire in risiconiveau 6 zit, moeten de gymlessen buiten worden gegeven. In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat de kinderen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig.

Het coronavirus verspreidt zich op Bonaire, het eiland heeft nu vooral het Britse type van het virus. Dit virus wordt gemakkelijker overgedragen. Kinderen besmetten elkaar en volwassenen minder snel dan volwassenen onderling. Docenten zijn de afgelopen weken tijdens de sluiting van de scholen gevaccineerd om de kans van verspreiding van het virus te verkleinen en de veiligheid op school te vergroten.

Het is belangrijk dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Volwassenen en leerlingen boven 12 jaar houden waar mogelijk 1,5 meter afstand, ze moeten de handen regelmatig wassen, de ogen en de neus niet aanraken en niezen of hoesten in de ellenboog. Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

De scholen en de kinderopvang informeren de ouders van leerlingen zelf dat ze weer open gaan. Iedere school bepaalt daarbij zelf op welke manier de school weer open gaat. Naast de algemene coronaregels kan de school ook andere regels opstellen die bij die school passen. De laatste tijd zien we het aantal besmettingen op Bonaire dalen. Wanneer de scholen weer open gaan, kan het toch nog gebeuren dat er besmettingen op school plaatsvinden. Maar met de al opgedane ervaring van de scholen en Publieke Gezondheid, is het mogelijk om snel te handelen.

In geval van een besmetting kunnen de juiste maatregelen worden genomen zonder tot sluiting van klassen of school over te gaan als dat niet nodig is. Publieke Gezondheid heeft voor de scholen op papier gezet wat ze kunnen doen als er bij voorbeeld een leerkracht besmet raakt, of wanneer een kind verkouden is. De afdeling blijft in contact met de scholen.