Hulpverleners nemen certificaat Spaanse les in ontvangst

Het volgen van de Spaans lessen was een wens van medewerkers uit de hulpverleningsketen.

Hulpverleners van verschillende organisaties hebben vanaf 5 september 2022 wekelijks Spaanse lessen gevolgd om beter te kunnen communiceren met Spaanstalige inwoners. De groep hulpverleners bestaat uit medewerkers van Sentro Akseso Boneiru, Zorg en Jeugd CN, Praktijkondersteuning Huisartsen, ZW-Groep, KPCN (politie) en vrouwenopvang Tabitha van Stichting Krusada. Het volgen van de Spaans lessen was een wens van medewerkers uit de hulpverleningsketen en werd georganiseerd vanuit het openbaar lichaam Bonaire.

De lessen Spaans voor hulpverleners vormen een belangrijk onderdeel van het Bestuursakkoord ‘Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling CN’ dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de openbare lichamen hebben getekend. Één van de uitgangspunten van het bestuursakkoord met VWS is namelijk de verbetering van dienstverlening en deskundigheid binnen de hulpverleningsketen. Door beter te communiceren in het Spaans kunnen hulpverleners betere dienstverlening bieden aan Spaanstalige inwoners.

De groep hulpverleners werden onderverdeeld in 3 beginnersgroepen en 1 groep gevorderden. De training werd gegeven door Delta Academy en is afgerond met een toets en een certificaatuitreiking.