Gotomeer kan weer bewonderd worden vanaf de uitkijkpost

Met deze schoonmaakbeurt werd gehoor gegeven aan de vele verzoeken.

De leden van de kapploeg die onder Selibon NV ressorteert gaan door met de werkzaamheden die zij dagelijks op ons eiland uitvoeren. Onlangs heeft de kapploeg onder leiding van Rolly Thomas het gebied rond de parkeerplaats met zicht op het Gotomeer, ook wel uitkijkpost genoemd, schoongemaakt. Met deze schoonmaakbeurt werd gehoor gegeven aan de vele verzoeken om de streek bij het Gotomeer schoon te houden, zodat toeristen foto’s kunnen maken van het zoutmeer met haar eilandjes, de flamingo’s en de heuvels eromheen. Dit was niet meer mogelijk vanwege de begroeiing die het uitzicht belemmerde, waardoor er geen foto’s gemaakt konden worden. Deze week heeft de kapploeg het gebied rond de parkeerplaats bij het Gotomeer schoongemaakt, zodat alle bezoekers foto’s kunnen maken zonder gehinderd te worden door allerlei obstakels. Gedeputeerde Hennyson Thielman is zich persoonlijk op de hoogte gaan stellen van de werkzaamheden bij het Gotomeer en Rolly Thomas heeft de gedeputeerde van de nodige informatie voorzien. Er kan gezegd worden dat de kapploeg ook het gebied rond Dos Pos heeft schoongemaakt omdat ook daar bezoekers door overmatige begroeiing gehinderd werden.