Gezaghebber Rijna overlegt met minister Harbers over waterbeheer

Het is voor alle partijen duidelijk dat Bonaire dit niet alleen kan.

Gezaghebber Edison Rijna heeft afgelopen week een werkbezoek aan Den Haag gebracht vanuit zijn functie van toezichthouder van de openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding op Bonaire. Onderwerp van diverse besprekingen – onder meer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers – was het onlangs ontvangen rapport over integraal waterbeheer.

Deskundigen onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn & IJssel hebben op verzoek van de gezaghebber, na de lokale situatie te hebben bekeken, aanbevelingen gedaan welke maatregelen moeten worden genomen om wateroverlast te bestrijden en schade aan de natuur te voorkomen, rekening houdend met zwaardere regenval als gevolg van klimaatverandering. Met minister Harbers en zijn staf heeft de gezaghebber gesproken over maatregelen die nodig zijn om urgente knelpunten op korte termijn aan te pakken en wat op een langere termijn nodig is om structureel tot een duurzaam waterbeheer te komen.

“Het is voor alle partijen duidelijk dat Bonaire dit niet alleen kan. Op het gebied van watermanagement is Nederland koploper in de wereld, dus we hoeven niet ver te zoeken naar expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de aanbevelingen”, aldus gezaghebber Rijna na zijn bezoek aan het hoofdkantoor van het Waterschap Rijn & IJssel. Naast deze ontmoetingen voerde gezaghebber Rijna ook nog gesprekken met het ministerie van EZK en kwartiermaker Ed Nijpels over de vorderingen van de klimaattafel voor Bonaire. Het rapport hierover wordt in mei verwacht.