Gezaghebber Rijna: Incident bij Curoil Hato onderstreept kwetsbaarheid brandstofvoorziening

Gezaghebber Edison Rijna wil snel geïnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek naar een incident dat zich op 13 april heeft voorgedaan bij de brandstofopslag bij Curoil Hato.

Kralendijk, 16 april 2021 - Gezaghebber Edison Rijna wil snel geïnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek naar een incident dat zich op 13 april heeft voorgedaan bij de brandstofopslag bij Curoil Hato. De gezaghebber, die verantwoordelijk is voor veiligheid en openbare orde, wil uitgezocht hebben of er door betrokkenen correct is gehandeld om te voorkomen dat risico's voor werknemers, omwonenden en het milieu zouden ontstaan. Aangezien de halfjaarlijkse inspectie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) toevallig gepland stond van 14 t/m 16 april zal het incident door dit inspectieteam worden onderzocht.

Op 13 april is om omstreeks 11:30 uur s’ morgens vastgesteld dat bij Curoil Hato als gevolg van een verwisseling van vulslangen de inhoud van alle drie de opslagtanks vervuild is geraakt met een mengsel van benzine en diesel. Het leegpompen en reinigen van de tanks vereiste extra voorzorgsmaatregelen waarvoor overleg is gevoerd met de commandant van het Brandweerkorps Caribisch Nederland en de bedrijfsbrandweer van Curoil. Vervolgens heeft het inspectieteam van ILT, RWS en de VRR de maatregelen beoordeeld en hiervoor toestemming verleend.

Gezaghebber Rijna: "Dit incident is relatief goed afgelopen, maar het onderstreept wel hoe kwetsbaar onze brandstofvoorziening is zolang wij afhankelijk zijn van noodvoorzieningen. Door snel handelen is erger voorkomen, is de productie van elektriciteit niet in direct gevaar gekomen en zijn de tankstations niet zonder voorraad komen te zitten. Vooral uit oogpunt van veiligheid bewijst dit voorval dat het gebruikmaken van de huidige noodvoorzieningen niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk."

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het openbaar lichaam Bonaire werken aan een structurele (veilige) oplossing. De op te richten staatsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV zal twee nieuwe opslaglocaties bouwen die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen.