Gezaghebber Rijna bij ontbijtsessie Koning Willem-Alexander

Voorafgaand aan de bijeenkomst ging de Koning in een videoboodschap uitgebreid in op de dreiging voor Bonaire.

Gezaghebber Rijna was met andere bestuurders van kleine eilandstaten door Koning Willem-Alexander uitgenodigd voor een ontbijtsessie.

Gezaghebber Edison Rijna, die momenteel op werkbezoek in New York is, heeft op woensdagochtend deelgenomen aan een ontbijtsessie waarvoor Koning Willem-Alexander afgevaardigden van de Small Island Developing States (SIDS) heeft uitgenodigd. Onderwerp van gesprek was onder meer de klimaatverandering en de gevolgen voor kleine eilandstaten.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ging de Koning in een videoboodschap uitgebreid in op de dreiging voor Bonaire en hoe het eiland zich bijvoorbeeld door versterking van de mangrovebossen voorbereidt op veranderingen in klimaat. Na de ontbijtsessie woonde de gezaghebber in de plenaire zaal van de Verenigde Naties de officiële opening van de Waterconferentie bij. Koning Willem-Alexander noemde in zijn openingswoord expliciet de Caribische delen van het Koninkrijk.

Na de opening nam de gezaghebber deel aan enkele sessies over waterbeheer, met name in relatie tot kleine eilandstaten en legde hij contacten met partijen die in de toekomst mogelijk iets voor Bonaire kunnen betekenen. Bonaire is zelf ook nog gastheer van een bijeenkomst waarin gezaghebber Rijna zal ingaan op de gevolgen van klimaatverandering die het eiland nu al merkt, zoals de enorme wateroverlast in november en welke rol de Klimaattafel Bonaire speelt bij het treffen van maatregelen tegen onder andere de zeespiegelstijging.

De videoboodschap waarin de koning ingaat op de situatie op Bonaire is te bekijken via: https://www.linkedin.com/posts/koninklijkhuis_nyww-wateraction-un2023waterconference-activity-7044036148519665664-sFxc