Gedeputeerde Thielman draagt TAO functie Europese Unie over aan de gezaghebber

De keuze om de gezaghebber de TAO te maken is met het oog op continuïteit.

Afgelopen week heeft gedeputeerde Thielman de functie van TAO (Territorial Authorized Officer) voor Bonaire bij de Europese Unie overgedragen aan gezaghebber Rijna.

De afgelopen jaren heeft de gedeputeerde de functie uitgeoefend, voor coördinatie van de projecten die door de Europese Unie (EU) worden gefinancierd in het kader van duurzame ontwikkeling. In deze bestuursperiode zijn verschillende projecten afgerond en zijn diverse andere projecten voortgezet, danwel opgestart. Het gaat hier om projecten die gefinancierd worden uit de “European Development Fund” (EDF), de “Multiannual Indicative Programme” (MIP) en de “Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme” (RESEMBID) voor de Overseas Countries and Territories (OCT’s) waar Bonaire ook onder valt.

Op dit moment lopen er een 6-tal grotere projecten, waaronder het 10e EDF en het MIP, wat allebei bijdraagt aan het rioleringssysteem van Bonaire. Daarnaast loopt het 11e EDF wat zich richt op de jeugd. Ook lopen er binnen het RESEMBID-programma diverse projecten, waarbij zowel natuurorganisatie STINAPA als de Tourism Corporation Bonaire (TCB) naar alle waarschijnlijkheid aankomende periode financiële ondersteuning zullen krijgen vanuit dit programma.

Binnen dit RESEMBID-programma heeft Bonaire ook de Post Disaster Needs Assessment gemaakt om de sociaal- economische impact van COVID op de gemeenschap te meten. Dit project is in samenwerking met

de Wereldbank en het Wereld Voedsel Programma opgezet. Het rapport wordt onder andere gebruikt in gesprekken met Nederland om de impact van COVID op Bonaire zichtbaar te maken. Het rapport is te vinden op de website van het OLB. Tot slot lopen er diverse andere programma’s waarbij stakeholders van het eiland betrokken zijn.

De keuze om de gezaghebber de TAO te maken is met het oog op continuïteit en het voor de lange termijn inrichten van internationale betrekkingen voor Bonaire.

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Het is heel mooi om Bonaire te mogen vertegenwoordigen bij de Europese Unie. Echter is het mijns inziens belangrijk om de continuïteit voor langere termijn te borgen om Bonaire de aandacht te geven die het verdient. Nu we uit de COVID-crisis komen, is dit zeker van belang om Bonaire mooier, beter, meer duurzaam en met meer veerkracht de toekomst in te laten gaan. Ik ben de gezaghebber dankbaar dat hij deze functie over wil nemen en heb er alle vertrouwen in dat hij Bonaire sterk weet te vertegenwoordigen bij de Europese Unie”.